Landbrugets mediaportal

Billeder og video om dansk landbrug- og fødevareproduktion

Kender du afgrøderne på de danske marker?

2. maj 2022
2. maj 2022

Kender du afgrøderne på de danske marker?

Danmark er et landbrugsland, hvor over 60 pct. af det samlede landareal er landbrugsareal. Du kan her teste din viden om nogle af de mange afgrøder, som vi producerer i Danmark.